Nakon izrade studije izvodljivosti i projektno tehničke dokumentacije namjerava se urediti i opremiti novi Centar za istraživanje, razvoj i inovacije putem prijave na budući natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj. Dio sredstava namjeravamo osigurati vlastitim sufinanciranjem. Dio sredstava namjeravamo prikupiti iz donacija i od sponzora, što novčanih tako i u materijalu ili opremi potrebnoj za rad Centra. Privatni sektor je iskazao interes za zajednička istraživanja i suradnju kao što su tvrtke Hedom d.o.o. i Mapei. Osim što smatraju kako bismo zajedničkim radom došli do značajnih postignuća spremni su i donirati opremu, materijal te novac za potrebe prenamjene prostora te uređenja prostora Centra. Sve nas to potiče da što prije krenemo sa uređenjem i opremanjem Centra. Uvelike bi nam pomogla sredstva za studiju izvodljivosti i projektno tehničku dokumentaciju jer nakon njihove izrade već možemo započeti sa radovima na uređenju prostora financirajući ih dijelom iz vlastitih i privatnih sredstava. Na uspostavljanje Centra nas potiče također i veliki interes akademske zajednice jer znanje i iskustvo profesora i nastavnika Fakulteta može uz adekvatnu opremu i prostor uvelike doprinijeti razvoju novih proizvoda i usluga u domeni arhitekture. Fakultet ne posjeduje laboratorij za istraživanja koji mu je neophodno potreban i planira, kako je predviđeno i u Strategiji razvoja znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2018-2025 Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, započeti sa oko novih materijala. Do sad čak i u svijetu ovo nije integrirano u jedno rješenje, jer se još uvijek se povlači kao zasebna tematika. Posebna pozornost istraživanja bit će na razvoju ekoloških materijala. Priliku posebno vidimo kod korištenja organskih materijala u spomenutim sustavima (npr. drvo, konoplja,…). Razlog tome je jer je vidljivo u svjetskim trendovima zbog sve oštrijih politika po pitanju emisije stakleničkih plinova, kako bi nove građevine (najviše kuće) trebale biti zero carbon. Kako bi se to postiglo, organski materijali imaju definitivno prednost u tom segmentu.

Tehnologije i rješenja koja bi proizašli temeljem rada u CIRI-ju u svijetu još uvijek ne postoje, tako da bi se svakako radilo o inovacijama. Inovacija kao takva bi naravno bila izrazito primamljiva gospodarskom okruženju koje bi njihovom primjenom svakako mogla pridonijeti poboljšanju kvalitete života korisnika. Ranije smo spomenuli koliko je bitan razvoj tehnologije i inovacije za gospodarstvo, jer je ono pokretač konkurentnosti i otvara nova tržišta te potiče na suradnju. Također nova znanja i tehnologije rad bi učinile puno efikasnijim i što bi vjerojatno dovelo do povećanja plaća i na indirektan način možda utjecalo na demografsku sliku ili bar zaustavilo odljev stručnjaka u području arhitekture i građevinarstva. Također bi se u području obnove postojećih građevina i njihovog podizanja energetske učinkovitosti i podizanja sigurnosti ostvarila revitalizacija starih gradskih sredina unutar RH. CIRI bi dakle omogućio Arhitektonskom fakultetu nužan razvoj novih znanja, tehnologija i rješenja, te inovacije. Znanja će uvelike pridonijeti razvoju znanja studenata i njihovim kompetencijama nakon diplome. Također otvara mogućnost razvoja specijalističkih studija i razvoju programa cjeloživotnog obrazovanja. Ovime bi se ostvarila i razmjena znanja s ostalim fakultetima i sveučilištima, a pogotovo aktiviralo i pozicioniralo domaća sveučilišta na međunarodnoj razini u pogledu razvoja i prijenosa znanja u navedenim područjima. CIRI je svakako otvoren za suradnje, razmjenu znanja i informacija s ostalim institucijama čija istraživanja i djelovanja imaju potrebu za istima. Već i u ovoj fazi možemo napomenuti da je nekoliko institucija iskazalo pozitivan interes za formiranje CIRI na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Ispitivanja će se provoditi u svrhu definiranja stabilnosti, čvrstoće, trajnosti, požarne otpornosti, ekološke prihvatljivosti, energetske učinkovitosti, optimizacije i razvoju raznih hibridnih sustava. Izlazna rješenja, tehnologije i inovacije će svakako biti interesantna i gospodarskom području, posebno u sektoru građevinarstva, koji je svojevremeno bio jedan od najvećih generatora i pokretača kapitala.

S obzirom na današnju situaciju, potrebna su mu nova znanja i tehnologije jer ih samostalno ne uspijeva realizirati, pogotovo još uslijed deficita radne snage. Znamo da se novim tehnologijama, novim rješenjima i inovacijama, podiže konkurentnost, ali i zainteresiranost mladih za radi i istraživanje Ispisano: 06.05.2021. 12:22h 7uređenjem i opremanjem istog odmah nakon izrade potrebnih dokumentacija. Trenutno Fakultet nema prostor za istraživanje osiguran kao izdvojenu i organiziranu cjelinu, već se znanstveni rad odvija u nastavničkim kabinetima. To ne smatramo dobrim jer je koncentrirano i studiozno istraživanje uz upotrebu odgovarajuće znanstvene opreme ometano redovitim nastavnim obvezama i konzultacijama, pa je nužno urediti i opremiti poseban prostor za istraživanje (adaptacijom prostorija Zavoda). Rješenja i tehnologije, te novi materijali koji su rezultat projekta CIRI su dakle sagledani po pitanju održivosti. Prije svega, kako je i ranije navedeno, radi se o često spominjanoj temi u svijetu, jer svi trendovi i ciljevi Europske Unije, ali i domaći institucionalni okviri sve češće uključuju i moraju uključivati svoje strategije i planove koji se tiču utjecaja na okoliš i održivost u svome djelovanju. Sama održivost osigurat će se na način što projekt sadrži izradu inovativnih rješenja i novih materijala na način da se vodi logikom i globalnim ciljevima održivog razvoja po pitanju odabira materijala i povećanja energetske učinkovitosti. Svi rezultati će imati široku primjenu u području arhitekture, graditeljstva i proizvodnje. Potražnja znanstvenih institucija, javnih tijela, a i tržišta s obzirom na svojstva koja nudi je velika. Rezultati će se predstavljati na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te na taj način proširiti postojeću bazu znanja i razgranati mrežu suradnje, a također i ojačati ulogu domaćih Sveučilišta u pogledu relevantnog područja i osnažiti njegove kapacitete i znanja u odnosu na inozemna. Javna dostupnost rezultata će se također osiguravati kroz različite digitalne platforme, čiji će korisnici moći imati pristup relevantnim podacima na temelju provedenih istraživanja. Takve digitalne platforme otvaraju mogućnost suradnje različitih područja i sektora, te omogućuju ostvarivanje ciljeva u pogledu održivosti, a i moguće nove inovacije s obzirom na međusektorsku suradnju. Znamo da je danas itekako važna tema utjecaja na okoliš i smanjenje stakleničkih plinova. Temeljem istraživanja, gotovo 25% ukupnih stakleničkih plinova unutar EU potječe iz stambeno-poslovnog i industrijsko-graditeljskog sektora. Također je poznato da se planira smanjenje do 40% emisija stakleničkih plinova u odnosu na 1990. i što je važno poboljšanje od 27% u pogledu energetske učinkovitosti. Kako bi se sve to ostvarilo, potrebno je uložiti gotovo 38 milijardi eura, a gotovo polovicu toga odlazi u stambeni i tercijarni sektor (ovdje spada i građevinska industrija).

Kako se ovim projektom dobivaju rezultati koji se izravno tiču smanjenja stakleničkih plinova zbog uporabe ekološki prihvatljivih materijala i povećanju energetske učinkovitosti, možemo zaključiti da će ovi rezultati s obzirom na povezanost stambenog i graditeljskog sektora imati itekakav poticaj u daljnjem razvoju, jer se gotovo u svim važnijim dokumentima i strategijama po pitanju očuvanja okoliša spominju slične mjere koju su nužne za ostvarenje zadanih ciljeva. Time je definitivno osigurana njihova održivost, jer su svi budući trendovi u svijetu takvi da potiču stvaranje ovakvih inovacija, materijala i tehnologija. A planovi su dugogodišnji i imaju samo trend rasta. Treba imati u vidu, da osim stvaranja novih tehnologija i materijala, CIRI osigurava zadržavanje i osvježavanje postojećeg fonda građevina, na način da povećava energetsku učinkovitost postojećih zgrada i osigurava njihovu ponovnu uporabu na način da primjenom tehnologija i materijala koje će proizvesti zgradama daju mogućnost zadovoljenja svih suvremenih propisa po pitanju energetske učinkovitosti i otpornosti na zadana opterećenja. Kao bi se to ostvarivalo potrebno je konstantno praćenje i monitoring sustavom koji će CIRI uspostaviti kako bi pratio zadane parametre i omogućio njihovu dostupnost institucijama za daljnja oblikovanja strategija. Ovime se ne stvara samo lokalna baza znanja, već na razini države i međunarodna. Vodit će se računa o međunarodnoj suradnji kako bi s relevantnim institucijama bili u konstantnom toku s najnovijim trendovima u istraživanju koja se vežu na naša područja. Sve ovo će zasigurno omogućiti veliki broj interesenata za novo izrađene proizvode i inovacije i time će se isto tako otvoriti mogućnost sklapanja sporazuma o prijenosu znanja i tehnologije Za vrijeme projekta izradit će se studija provjere i zaštite intelektualnog vlasništva pomoću koje će se sigurno osigurati financijska sredstva za održavanje nabavljene opreme. Kroz ovaj projekt, stvorit će se i baza znanja za aktivnosti daljnjih ispitivanja, znanstvenih istraživanja, objavljivanja znanstvenih radova, organizacija seminara, predavanja i slično. Sva oprema koja će se nabaviti putem ovog projekta koristit će se kao osnova za daljnja istraživanja u ovom području. Sva nabavljena oprema biti će održavana također iz vlastitih financijskih sredstava prijavitelja jer će uvelike pomoći u proširenju opsega istraživanja i otvaranja novih ideja te inovativnih rješenja u području energetske učinkovitosti i održivosti.


eu-fondovi2
Izradu internetske stranice projekta “CIRI” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.