U fazi pripreme infrastrukturnih IRI projekata temeljem ovog poziva, i moguće dodjele sredstava iz ovog poziva, izradila bi se projektno-tehnička dokumentacija koja je prijeko potrebna za daljnju realizaciju i uspostavu projekta CIRI. Ideja i potreba za projekt CIRI (Centar za istraživanje, razvoj i inovacije) je proizašla iz stručnog i znanstvenog djelovanja katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo i katedra za teoriju i povijest arhitekture. CIRI se smješta unutar postojećih prostorija Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Sam smještaj implicira kako se nalazi u području koje ima najveću regionalnu konkurentnost u Republici Hrvatskoj. Trenutni socio-ekonomski okvir je takav, da možemo primijetiti kako se u području građevinarstva i arhitekture javlja deficit radne snage iz razloga što konkurentnost domaćeg tržišta nisu na nivou inozemnih.

Također je stanje što se tiče građevinsko-arhitektonskih subjekata takvo da su ona koja su kroz povijest bila značajna, izgubila ulogu lidera, ne samo u stručnom znanju, već i onih znanstveno-istraživačkih. Nije bilo neobično da su takva poduzeća nekoć imala svoje laboratorije i centre za ispitivanja i razvoj novih tehnologija, sve to im je na neki način i omogućilo dobro pozicioniranje na domaćem i stranom tržištu. Danas nažalost, manjak znanja, manjak razvoja dostupnih tehnologija dovodi do nekonkurentnosti i neefikasnosti, što vrlo brzo uzrokuje gašenje takvog sustava. Većina ispitivanja koja bi odrađivao CIRI danas se uglavnom odrađuju u inozemstvu. Nije rijedak slučaj da sklopovi ili elementi proizvedeni u Republici Hrvatskoj odlaze na ispitivanja u inozemstvo uslijed manjka odgovarajućih instrumenata ispitivanja ili infrastrukture.

To naravno nema samo lokalne posljedice, već se one osjete na znanstvenim institucijama, visokoobrazovnim ustanovama, pa i gospodarskom učinku cijele zemlje, a također i na zaposlenosti i migraciji radne snage. Veliki je broj radnika uslijed predstečaja i manjka inozemnih angažmana emigrirao van Republike Hrvatske, jer znanja i tehnologije koje jesu nisu u onoj mjeri aktualne i konkurentne za inozemna tržišta, te su kao tava neefikasna i cijena rada je preniska. Također, suradnja gospodarskih subjekata i znanstvenih institucija nije ostvarena u punoj mjeri s obzirom na manjak resursa i opreme koja nedostaje. Svrha ovog projekta bi uvelike pozitivno utjecala na socio-ekonomski okvir jer bi se omogućio razvoj novih tehnologija, te omogućio pristup svima onima koji su strukovno ili znanstveno vezani za teme istraživanja koje bi provodio CIRI. Također, revitalizacija starih zgrada i njihova prenamjena uvelike pridonosi migraciji i formiranju mladih obitelji unutar urbanih sredina Grada Zagreba.

Gotovo je poznato da populaciju stare jezgre grad čine većinom obitelji u srednjim i zrelijim godinama. Mlade obitelji rijetko se usuđuju upustiti u život unutar stare jezgre grada. Nove tehnologije koje bi se razvijale, učinile bi stare građevine vrlo atraktivnim sredinama za život mladih obitelji. Sve tehnologije i znanja koje će proizaći iz CIRI usuglašene su s razvojnim i relevantnim dokumentima ( kao npr. Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske, Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2020., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH).

Zato je za provedbu projekta potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju koja će zadovoljavati sve uvjete tehničkih propisa i zahtjeva te zakonskih obveza temeljem Zakona o gradnji. Na temelju projekta preuredit će se i opremiti prostor opremom za ispitivanje i analizu, te formirati “Centar za istraživanje, razvoj i inovacije“. U sklopu centra formirati će se Ured za transfer znanja i tehnologije kao tehnička pomoć na putu inovacije prema tržištu. Projekt za cilj ima u postojećim prostorijama fakulteta odnosno pripadajućeg zavoda u suterenu, prenamijeniti prostor i opremiti ga znanstvenom i e-infrastrukturom. Prostor se nalazi u niskom prizemlju zgrade u vlasništvu Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta, fra Andrije Kačića Miošića 26, Z.K.O. Grad Zagreb (K.O.Centar), k.č. 2843/4, ZK čestica 5126/1. Na taj način bi se uspostavio Centar Arhitektonskog fakulteta za potrebe istraživanja, razvoja i inovacija te transfer rezultata na tržište. Arhitektonski fakultet do sad u svojoj povijesti nije imao ovakav oblik organizacijsko-infrastrukturne jedinice, te bi ona svakako bila prvi ovog tipa u njegovoj povijesti. Fakultet također ne posjeduje dostatnu opremu kojom bi se provela dosadašnja saznanja i omogućila nova istraživanja i definitivno podigla konkurentnost i mogućnost razvoja novih tehnologija, materijala i elemenata. Kako su područja djelovanja spomenutih katedri energetska učinkovitost, povijesne građevine, sanacija, seizmička analiza, novi i učinkovitiji održivi konstruktivni sustavi, jasno je da se radi o iznimno važnim područjima u kojima bi fakultet mogao iznijeti nova znanja i tehnologije. Navedena područja u današnje vrijeme imaju izrazito veliku važnost u pogledu održivosti, energetske učinkovitosti, razvoja novih tehnologija i očuvanja prirodnih resursa. Centar bi dakle imao zadaću istraživanje postojećih i razvoj novih materijala, tehnika i tehnologija u svrhu poboljšanja energetskih i mehaničkih karakteristika novih i postojećih zgrada. Kako bi to postigao, CIRI će sadržavati dakle istraživačku infrastrukturu koja je vezana uz znanstveno polje tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam. Oprema bi bila namijenjena i specijalizirana za istraživanje energetskih i fizičko-mehaničkih karakteristika postojećih zgrada, s naglaskom na zaštićene zgrade i razvoj novih materijala, tehnika i tehnologija u svrhu izvedbe novih zgrada visokih zahtjeva energetske učinkovitosti (nul-energetske zgrade). Također bi se po prvi puta u istraživanju u ovom području napravila sinergija svojstva energetske učinkovitosti i mehaničke otpornosti materijala, elemenata i primijenjenih tehnologija u pogledu sanacija postojećih zgrada, a posebno onih koji čine povijesno kulturno nasljeđe. Ovakav pristup još nije razvijen unutar RH.

Također, važno je napomenuti da će fokus CIRI-ja biti razvoj i upotreba ekološki prihvatljivih materijala, posebno organskih (drvo, konoplja), te će se njihovim ispitivanjem i razvojem pokušati dobiti nove konstruktivne materijale i elemente koji bi svojim fizičko-mehaničkim karakteristikama zamijenili dosadašnje materijale koji imaju negativna utjecaj na okoliš. Ispitivanja će se provoditi u svrhu definiranja stabilnosti, čvrstoće, trajnosti, požarne otpornosti, ekološke prihvatljivosti, energetske učinkovitosti, optimizacije i raznih hibridnih sustava. Centar bi bio opremljen znanstvenom opremom i instrumentima (napredna oprema za arhitektonsko snimanje, uređaji za mjerenja, uređaji za ispitivanja konstrukcija i materijala, uređaji za monitoring,…), resursima koji se temelje na znanju (zbirke, arhive i postojećim znanstvenim podacima o tehnikama i tehnologijama), pomoćnom infrastrukturom (informacijskom i komunikacijskom infrastrukturom te računalnom opremom s pripadajućim računalnim programima). U sklopu centra formirati će se Ured za transfer znanja i tehnologije kao tehnička pomoć na putu inovacije prema tržištu. Arhitektonski fakultet u Zagrebu posjeduje potrebne ljudske resurse za formiranje iskusnog projektnog tima i može osigurati izvrsnost istraživačkog tima čiji članovi imaju iskustvo sudjelovanja na međunarodnim projektima, u istraživačkoj mobilnosti i u suradnji s drugim istraživačkim organizacijama u zemlji i svijetu. Osim ostvarivanja novih znanja, kreiranju inovacija i poboljšanje ili izrada novih materijala i tehnologija, ovim projektom bi se također omogućila daljnja nadogradnja u području specijalističkih studija iz pojedinih područja, i razvoja raznih programa cjeloživotnih obrazovanja.